Aktivitetsgrupper : LLH

Aktivitetsgrupper

LLH Rogaland sine undergruppper byr på aktiviteter for de fleste. Alle arrangement og aktiviteter er, med få unntak, helt gratis både for medlemmer og ikke-medlemmer. Ved å klikke på gruppene i menyen til venstre får du detaljer om de enkelte.

Finn LLH der du bor:

LLH Rogaland
Postboks 1502, Kjelvene
4093 Stavanger

rogaland@llh.no

Leder: Tone Dalum

Styremøte
Andre tirsdag hver måned
18:30-21:00